HALLINTO


Yhteismetsän muodostavat osakastilan omistajista eli osakkaista. Osakkaat yhdessä ovat osakaskunta. Osakaskunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa sääntömääräiseen kokoukseen ja on siten ylin päättävä elin. Osakaskunnan valitseman hoitokunnan tehtäviin kuuluu toimeenpanna osakaskunnan kokouksen päätöksiä ja hoitaa käytännön asioita esim. päättää metsäkaupoista ja kokousvalmisteluista. Yhteismetsä toimii osakaskunnan hyväksymän ohjesäännön mukaisesti ja metsätaloustoiminta perustuu metsäsuunnitelmaan. Molemmat säännökset ovat metsäkeskuksen hyväksymiä.

YHTEYSTIEDOT

Postiosoite:
Katuosoite:
Puhelin:
E-mail:
nettisivut:
Inarin yhteismetsä, PL 125, 99801 IVALO
Metsätalo, Sudentie 1, 99800 IVALO
040-739 3779/Yrjö Mattila tai 040-582 3916/Vesa Väisänen
inarin_yhteismetsa@co.inet.fi
www.inarinyhteismetsa.fi
HOITOKUNTA
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen,sihteeri

Yrjö Mattila
Jorma Peltonen
Toivo Lehtola
Pekka Huhtamella
Arvi Heikkonen
Kari Kyrö

0400-871553
0400-366543
0400-371249
0400-967969
040-5945145
0400-398984TIETOA YHTEISMETSÄSTÄ


HISTORIA

Yhteismetsän muodostamiseen liittyvä ensimmäinen kokous pidetty 15.9.1936. Maatalousministeriön päätöksen 4.11.1948 ja 8.2.1957 vahvistetun veroluettelon pohjalta yhteismetsä perustettu 19.5.1960. Yhteismetsän pinta-ala oli vesistöineen 22 656 ha. Osakastiloja oli 228 kpl. Ensimmäinen hakkuusuunnite vuosille 1960 – 1984 oli 23 000 m3/v. Ensimmäiseen hoitokuntaan valittiin 6 jäsentä ja puheenjohtajana toimi Antti Avaskari.

TÄNÄÄN (31.12.2020)

Yhteismetsän pinta-ala 22 925 ha. Osakastiloja kaikkiaan 1695 kpl. Käytössä 3. metsäsuunnitelma ja hakkuusuunnite 13 262 m3/vuosi. Hoitokunnassa 6 jäsentä ja puheenjohtajana Yrjö Mattila. Yhteismetsä on osakkaana Ivalon Arktinen yhteispuu sahayhtymässä. Pasasjärvelle rakennettiin kämppä v. 2007.

 


Mobiili