Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.

AJANKOHTAISTA:

 
 
YHTEISMETSÄN HOITOKUNTA ON KOKOUKSESSAAN 3.7.2020. PÄÄTTÄNYT TARJOTA VUOKRALLE N.2900 HA:N NS.IFL-ALUEEN
- vuokralainen on oikeutettu  harjoittamaan metsästystä alueella,sekä kaikkea Suomen lakien oikeuttamaa elinkeinotoimintaa
- YHTEYDEN OTOT : inarin_yhteismetsa@co.inet.fi ja puhelimitse Yrjö Mattila 0400 871 553 ja Vesa Väisänen 040 582 3916
 
Yhteismetsän hoitokunta  on koronavirus epidemian vuoksi päättänyt kokouksessaan 6.5.2020 maksaa ylijäämää ennakkona 12 €. Ylijäämän maksu käsitellään vielä vuosikokouksessa.
Maksu on suoritettu 7.5.2020 , tarkistakaa tilitietonne ja ilmoittakaa muuttuneet tiedot yhteismetsälle. Maksuja on palautunut väärien tilitietojen vuoksi kymmenittäin !
 
 
INARIN YHTEISMETSÄN VUOSIKOKOUS
 
Kokous pidetään 27.8.2020 Törmäsen keitaalla ,Rovaniementie 671 B,99800 Ivalo, alkaen klo.17.00,valtakirjojen tarkastus alk.16.00.
Kokouksessa käsitellään ohjesäännön 6§:ssä mainitut sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa !
Hoitokunta

 

 

KALASTUS/VERKKOLUPIEN OSTAJAT JA KARHUPIRTIN VUOKRAAJAT :

 
OLE YHTEYDESSÄ VÄH.1 VRK ENNEN TULOASI IVALO RIVER CAMPINGIIN JA SOVI ASIOINNIN AJANKOHDASTA:

Vastaanotto

0400 395 046

info@ivalorivercamping.com

Osoite

Kerttuojantie 1, 99800 Ivalo

 
 
 
 
 

OIKAISUPYYNTÖ

 

Suomen kuvalehti julkaisi 8.11.2019 jutun otsikolla ”Näin ei pitänyt käydä: Lapin ikivanhaa metsää poltetaan lämmöksi – Ilmaston kannalta kestäviä jätevirtoja ei riitä kaikille”

 

Pyydämme oikaisemaan jutussa esiintyvät asiavirheet koskien HCV-alueita sekä tukin toimittamista polttoon.

Inarin yhteismetsä ei toimita tukkipuuta Inergia Lämpö Oy:lle. Tukit toimitetaan Inarin kunnan alueella toimiville sahayrittäjille, ja tukeista jalostetaan mm. rakentamisessa käytettävää puutavaraa sekä hirsitaloja.

Jutussa todetaan virheellisesti keväällä 2019 metsäsertifiointijärjestö FSC Suomen arvioineen, että 6 000 hehtaarin osuus yhteismetsästä täyttää korkean suojeluarvon eli HCV:n (high concervation value) kriteerit.

Tapio Palvelut Oy on julkaissut kesäkuussa 2019 kartat alueista, jotka ovat mahdollisia HCV-alueita. Kartta perustuu FSC-standardin vaatimuksiin sekä avoimeen paikkatietoon, ja osa tarkistusten priorisointikartalla näkyvistä kohteista perustuu puutteelliseen tai virheelliseen tietoon. Inarin yhteismetsän alueelle sijoittuu mahdollisia HCV-alueita. FSC:n kontrolloidun puun toimittamisen osalta myös Inarin yhteismetsän toimintatapaan kuuluu kaikkien hakkuusuunnitelmien tarkistaminen HCV-alueiden varalta. Useilla HCV-alueilla metsien hakkuut ovat Tapio Palvelut Oy:n julkaiseman ohjeen mukaan mahdollisia.

Inarin yhteismetsä on PEFC-sertifioitu. Inarin yhteismetsä ei suorita hakkuita kohteilla, jotka täyttävät PEFC:n kriteerit metsätaloustoimien ulkopuolelle jätettävistä kohteista.

Inarin yhteismetsän alueelle sijoittuu noin 2 900 hehtaarin laajuinen IFL-alue (Intact Forest Landscape). Inarin yhteismetsä käy tällä hetkellä neuvotteluita eri toimijoiden kanssa mm. kyseisen IFL-alueen määräaikaisesta suojelusta.

 

Ivalossa 11.11.2019

Inarin Yhteismetsä

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inarin yhteismetsän hoitokunta on päättänyt  kokouksessaan 10.9.2019 aloittaa tonttien vuokrauksen vesistöjen rannoilta:
Kuppisojan varrelta,Pikku Kuppisjärven,Iso Kuppisjärven,Laiha Haukijärven,Iso Kuivajärven,Pieni Kuivajärven ja Taimenlanton ranta-alueelta.
Vuokra 600 €- 1200 €/vuosi.
 
Vuokralainen ja tontin ostaja on oikeutettu metsästämään pienriistaa yhteismetsän alueella hoitokunnan tekemien päätösten mukaisesti kaudella 1.8.2020- 31.7.2021, hinta 25 €/vrk
 
Tiedustelut : Vesa Väisänen 040 582 3916 tai sähköpostitse :  inarin_yhteismetsa@co.inet.fi
 
 
 
 
 
 Metsästäjät !

 
 
Yhteismetsän hoitokunta on kokouksessaan 3.7.2020 päättänyt:
Metsästyslupia myydään osakkaille hintaan 25 €/hlö/metsästyskausi,ulkopuolisille 50 €/vrk !
 
Hoitokunta on kokouksessaan 3.7.2020 päättänyt,että Inarin yhteismetsän tonttien ostajille ja vuokraajille metsästyskaudella 1.8.2020-31.7.2021 hinta on 25 €/vrk !
 
- Saaliskiintiö 1 metso tai teeri/kausi tai vaihtoehtoisesti 2 riekkoa tai jänistä tai vesilintua/kausi.
Yhteismetsä ei vastaa mistään metsästyksen yhteydessä tapahtuneista tai aiheutuneista vahingoista.
 
Huom !
Ulkopuolisilla metsästysoikeus koskee ainoastaan pienriistaa ! 
 
 Metsästysluvan voi maksaa suoraan yhteismetsän tilille: IBAN FI77 5641 4210 0005 23. Mainitse lisätietona viestikenttään osakastilasi nimi ja rekisterinumero.
Ulkopuolisen ilmoitettava viestikenttään metsästysaika,nimesi ja puhelinnumerosi !
SEO-huoltamolta luvan ostettaessa peritään 10 € kirjoituspalkkio.
 
 
 
 
 
 
 
Kämpän vuokraajat:
 
 
 
KARHUPIRTIN VUOKRAUS TAPAHTUU SÄHKÖPOSTITSE:
 
info@ivalorivercamping.com
 
ENÄÄ EI VOI TEHDÄ PUHELINVARAUKSIA !!
 
 
 
 
Hoitokunta on päättänyt kokouksessaan 27.11.2018 nostaa karhupirtin  vuokraa !
- uusi osakkaalta perittävä vuokra on 120 €/vrk 1.1.2019 alkaen
 
 

                                                                    

 

INARIN YHTEISMETSÄ ON LAITTANUT VIREILLE KAAVAMUUTOKSEN,MUUTOKSESSA RAKENNUSOIKEUKSIA KASVATETAAN NYKYISESTÄ:
- rakennusoikeus  tulee olemaan 250 m2 kaikille muille tonteille, paitsi Rahajärven kaidassa sijaitseville kortteleille 19-25 rakennusoikeus tulee olemaan 200 m2.
 
KAAVAMUUTOS HYVÄKSYTTY 21.2.2019 INARIN KUNNAN VALTUUSTOSSA

 
RAHAJÄRVEN KAAVA-ALUEEN TONTTEJA ON TARJOLLA  !
 
 - KAAVA-ALUEELTA ON MYYTY SEURAAVAT TONTIT: KORTTELI 1,TONTTI NRO 2,KORTTELI 3,TONTIT NRO. 1,2 JA 3,KORTTELI 4,TONTTI NRO:T 1 ja 3,KORTTELI 14,TONTIT NRO 1 JA 2,kortteli 15,TONTIT NRO 1 JA 2,KORTTELI 18 JA KORTTELIT 21,22,24 JA 25
LISÄKSI ON VUOKRATTU KORTTELI 1,TONTTI 1, KORTTELI 4,TONTTI NRO. 2 ,KORTTELIT 8 JA 9 TONTIT NRO.1-4 JA KORTTELI 23
 VAPAANA OVAT KORTTELI 3,TONTTI NRO.4,KORTTELIT 5,6 JA 7(KAIKKI TONTIT),KORTTELI 12,TONTIT 1,2 JA 3 SEKÄ KORTTELIT 19 JA 20


 
  

Karhupirtin vuokrahinnat kts. kohta "vuokramökki".


 

Rahajärven ranta-asemakaava on nähtävillä  Inarin kunnan internet-sivuilla

https://www.inari.fi/media/tek.-os.-kaavoitus/ranta-asemakaavat/rahajarvi/rahajmuutosmra27.pdf

Kaava on hyväksytty Inarin kunnanhallituksessa 18.2.-13  ja kunnanvaltuustossa 28.2.-13.

 
kaavamuutos,jossa kasvatettiin rakennusoikeuksia on hyväksytty 21.2.2019 kunnanvaltuustossa


 
HUOM !
Päätös Korkeimmasta Hallinto-oikeudesta tullut 11.11. 2015
 
KHO POISTI UKONJÄRVEN RANTAMAIDEN RAKENNUSPAIKAT ( 20 KPL ),MUUTOIN KAAVA ON VAHVISTETTU
 


  
  näytä normaaliversio » Ylös