KALASTUS

KALASTUSLUPIEN MYYNTI TAPAHTUU 5 KM  IVALON ETELÄPUOLELLA SIJAITSEVALLA SEO-HUOLTOASEMALLA !!
 
 
kuvaKalastusalueita ovat kaikki yhteismetsän alueilla olevat vedet, lukuun ottamatta vuokrattuja vesistöjä: Ailijärvi, Lauttajärvi ja Matala Harrijärvi. Lisäksi kaikenlainen kalastus on kielletty Palto-, Pasas-, Altto-, Kuppis- ja Onsa-ojassa.

Verkkokalastuksessa ei ole silmäkokorajoitusta. Alle 0,5 hehtaarin vesistöissä on verkkokalastus kielletty. Verkon pituus on 30 m ja maksimi verkkomäärä on 20 kpl/pyytäjä. Verkkokalastus on sallittu ympäri vuoden ja lupa on voimassa kalenterivuoden mukaan.

Inarin yhteismetsän vesialueilla kalastaminen on mahdollista osakkaille ja ei-osakkaille. Kalastuslupia myydään Ivalon SEO-huoltoasemalla. Kalavesiä hoidetaan poikasistutuksin, pääasiassa siialla ja taimenella.

Osakkaan kalaluvat:

Pyydysyksiköt lasketaan siten, että jokainen alkava kaksi (2) osuusyksikköä muodostaa yhden (1) pyydysyksikön. Verkkoa kohden vaaditaan 1 pyydysyksikkö. Verkkomerkin hinta osakkaille on  2€. Lisäksi peritään perusmaksu 10 €/lupa. Virkistyskalastus (virvelöinti, uistelu) on osakkaille ja heidän perheen jäsenille ilmaista. Uistelussa maksimi vapamäärä on 6 kpl/vene.

Erikoisluvat(ei osakkaat):

Viehekalastuslupia myydään hintaa 10 €/vuosi ja verkkomerkkejä Ukon-, Raha- ja Pasasjärveen hintaan 10 €/verkko/vuosi. Lisäksi peritään perusmaksu 10 €/lupa. Vaparajoitus 6 kpl /vene.

Alamitat:

Taimen ja nieriä 50 cm( Ukonjärvi: nieriä 45 cm )

Harjus 30 cm
 
 
 
 
 
 
 


METSÄSTYS

 
 

Metsästäjät !

 
 
Yhteismetsän hoitokunta on päättänyt kokouksessaan 28.4.2021:
Metsästysrajoitukset tilan osuuksien määrän mukaan
 
- alle 3 osuutta, 1 osakas voi lunastaa metsästysluvan osakas hintaan
 
- väh.3 osuutta,mutta alle 10 (9,9999 ) ,2 osakasta voi lunastaa metsästysluvan osakas hintaan
 
- vähintään 10 osuutta, 3 osakasta voi lunastaa metsästysluvan osakas hintaan

 
 
Yhteismetsän hoitokunta on kokouksessaan 3.7.2020 päättänyt:
Metsästyslupia myydään osakkaille hintaan 25 €/hlö/metsästyskausi,ulkopuolisille 50 €/vrk !
Huom !  Inarin yhteismetsältä tontin ostaneille tai vuokranneille hinta on 25 €/vrk ,tätä etuutta voi käyttää 1 henkilö.
- Saaliskiintiö 1 metso tai teeri/kausi tai vaihtoehtoisesti 2 riekkoa tai jänistä tai vesilintua/kausi.
Yhteismetsä ei vastaa mistään metsästyksen yhteydessä tapahtuneista tai aiheutuneista vahingoista.
 
Huom !
Ulkopuolisilla metsästysoikeus koskee ainoastaan pienriistaa !
 

 
 
 

METSÄSTYSLUPIEN MYYNTI TAPAHTUU

SEO-HUOLTOASEMALLA 

KERTTUOJALLA  !!

TAI MAKSAMALLA METSÄSTYSLUPA YHTEISMETSÄN TILILLE- MUUN RIISTAN PYYNTIAIKA : NOUDATETAAN SUOMEN RIISTAKESKUKSEN RIISTALAJIKOHTAISIA PÄÄTÖKSIÄ !!!
 
 
 

Inarin yhteismetsässä metsästysoikeus on  osakkaalla ja heidän perheen jäsenillä, mukaan lukien lasten avio- ja avopuolisot ( maks. 3hlö ). Osakastilan ollessa yhtiön tai yhtymän omistuksessa, metsästysoikeuden käyttäjät (maks.3 hlö) tulee nimetä yhtiökokouksessa.Kuolinpesillä on sama rajoitus, maks.3 hlö.

Hirvenmetsästyksessä osakkaalla on mahdollisuus käyttää yhteismetsän maita liitännäisalueena viereisen metsähallituksen lupa-alueen yhteydessä. Tällöin  hirviporukanpyytäjillä tulee olla metsästysoikeus yhteismetsään ja yhteismetsän metsästyslupa maksettuna.


Huom !
Ulkopuolisilla metsästysoikeus koskee ainoastaan pienriistaa !
 
Metsästysluvan hinta on metsästyskaudelta (1.8. – 31.7.) 25 €.
Ulkopuoliselle 50 €/vrk.Huom !
Hoitokunta on kokouksessaan 22.10.2019 päättänyt,että Inarin yhteismetsältä tonttien ostajille ja vuokraajille hinta on 25 €/vrk ! Tätä etuutta voi käyttää 1 henkilö !
Metsästysluvan voi maksaa suoraan yhteismetsän tilille: IBAN FI77 5641 4210 0005 23. Mainitse lisätietona osakastilasi nimi ja rekisterinumero.
Ulkopuolisen ilmoitettava viestikenttään metsästysaika,nimesi ja puhelinnumerosi !
SEO-huoltamolta luvan ostettaessa peritään 10 € kirjoituspalkkio.

Yhteismetsässä noudatetaan Suomen riistakeskuksen (riista.fi) määrittämiä pyyntiaikoja ja saalismääriä. Kuitenkin tarvittaessa yhteismetsän hoitokunta voi riistakannan vähyyden johdosta rajoittaa pyyntiaikoja tai asettaa saaliskiintiöitä. ( katso edellä saalis rajoitukset )

Metsästystä valvotaan viranomaisten, toimihenkilöiden, hoitokunnan ja osakkaiden toimesta.

Mobiili