AJANKOHTAISTA:

 
 

Metsästäjät !

 
 
Yhteismetsän hoitokunta on päättänyt kokouksessaan 28.4.2021:
Metsästysrajoitukset tilan osuuksien määrän mukaan
 
- alle 3 osuutta, 1 osakas voi lunastaa metsästysluvan osakas hintaan
 
- väh.3 osuutta,mutta alle 10 (9,9999 ) ,2 osakasta voi lunastaa metsästysluvan osakas hintaan
 
- vähintään 10 osuutta, 3 osakasta voi lunastaa metsästysluvan osakas
 hintaan
 
 
HIRVEN METSÄSTYS
 
 

KÄYTÄNNÖT INARIN YHTEISMETSÄN ALUEELLA TAPAHTUVAAN HIRVEN METSÄSTYKSEEN

 

Yhteismetsän alueita saa käyttää liitännäisalueena kun hirviporukan kaikki osallistujat ovat Inarin yhteismetsän osakkaita.

- Kaadosta ilmoitettava paikkatietoineen sekä henkilöiden nimet, jotka osallistuneet metsästykseen, ilmoitus tehtävä sähköpostitse : inarin_yhteismetsa@co.inet.fi

- mikäli yhteismetsän alueella kuljetetaan kaadettua hirveä mönkijällä ( yhteismetsän alueelta tai alueen ulkopuolelta )siitä on ilmoitettava paikkatietoineen tekstiviestinä Yrjö Mattilalle puhelimeen nro 040 739 3779.

 
 
 
 
OSAKKAAT HUOM !
Ylijäämien maksuja on  palautunut takaisin kymmenittäin viime vuosina,aikoinaan ilmoittamanne tilit eivät ole olleet enää käytössä. Ilmoittakaa uudet tilitietonne sähköpostitse:
inarin_yhteismetsa@co.inet.fi 
YLEISEN KOKOUKSEN 15.12.2020 PÄÄTÖKSIÄ
 
YHTEISMETSÄ ON PÄÄTTÄNYT YLEISESSÄ KOKOUKSESSA 15.12.2020 PERUSTAA JÄKÄLÄN KASVATUS/TUTKIMUS ALUEEN PASASKANKAAN ALUEELLE,ALUEEN PINTA-ALA ON NOIN 120 HA.
ALUEELLA TULLAAN SEURAAMAAN VOIMAKKAASTI LAIDUNNETUN LAITUMEN ELPYMISTÄ.
ALUE TULLAAN AITAAMAAN ALKUKESÄSTÄ.
 
TONTTIEN VUOKRAAMINEN
 
TONTTEJA TULLAAN VUOKRAAMAAN KUPPISOJAN ALUEEN  LISÄKSI PASASLOMPOLON ALUEELTA.
 
 
YHTEISMETSÄN HOITOKUNTA ON KOKOUKSESSAAN 3.7.2020. PÄÄTTÄNYT TARJOTA VUOKRALLE N.2900 HA:N NS.IFL-ALUEEN
- vuokralainen on oikeutettu  harjoittamaan metsästystä alueella,sekä kaikkea Suomen lakien oikeuttamaa elinkeinotoimintaa
- YHTEYDEN OTOT : inarin_yhteismetsa@co.inet.fi ja puhelimitse Yrjö Mattila 0400 871 553 ja Vesa Väisänen 040 582 3916
 

 
 

 

 

KALASTUS/VERKKOLUPIEN OSTAJAT JA KARHUPIRTIN VUOKRAAJAT :

 
OLE YHTEYDESSÄ VÄH.1 VRK ENNEN TULOASI IVALO RIVER CAMPINGIIN JA SOVI ASIOINNIN AJANKOHDASTA:

Vastaanotto

0400 395 046

info@ivalorivercamping.com

Osoite

Kerttuojantie 1, 99800 Ivalo

 
 
 
 
 

OIKAISUPYYNTÖ

 

Suomen kuvalehti julkaisi 8.11.2019 jutun otsikolla ”Näin ei pitänyt käydä: Lapin ikivanhaa metsää poltetaan lämmöksi – Ilmaston kannalta kestäviä jätevirtoja ei riitä kaikille”

 

Pyydämme oikaisemaan jutussa esiintyvät asiavirheet koskien HCV-alueita sekä tukin toimittamista polttoon.

Inarin yhteismetsä ei toimita tukkipuuta Inergia Lämpö Oy:lle. Tukit toimitetaan Inarin kunnan alueella toimiville sahayrittäjille, ja tukeista jalostetaan mm. rakentamisessa käytettävää puutavaraa sekä hirsitaloja.

Jutussa todetaan virheellisesti keväällä 2019 metsäsertifiointijärjestö FSC Suomen arvioineen, että 6 000 hehtaarin osuus yhteismetsästä täyttää korkean suojeluarvon eli HCV:n (high concervation value) kriteerit.

Tapio Palvelut Oy on julkaissut kesäkuussa 2019 kartat alueista, jotka ovat mahdollisia HCV-alueita. Kartta perustuu FSC-standardin vaatimuksiin sekä avoimeen paikkatietoon, ja osa tarkistusten priorisointikartalla näkyvistä kohteista perustuu puutteelliseen tai virheelliseen tietoon. Inarin yhteismetsän alueelle sijoittuu mahdollisia HCV-alueita. FSC:n kontrolloidun puun toimittamisen osalta myös Inarin yhteismetsän toimintatapaan kuuluu kaikkien hakkuusuunnitelmien tarkistaminen HCV-alueiden varalta. Useilla HCV-alueilla metsien hakkuut ovat Tapio Palvelut Oy:n julkaiseman ohjeen mukaan mahdollisia.

Inarin yhteismetsä on PEFC-sertifioitu. Inarin yhteismetsä ei suorita hakkuita kohteilla, jotka täyttävät PEFC:n kriteerit metsätaloustoimien ulkopuolelle jätettävistä kohteista.

Inarin yhteismetsän alueelle sijoittuu noin 2 900 hehtaarin laajuinen IFL-alue (Intact Forest Landscape). Inarin yhteismetsä käy tällä hetkellä neuvotteluita eri toimijoiden kanssa mm. kyseisen IFL-alueen määräaikaisesta suojelusta.

 

Ivalossa 11.11.2019

Inarin Yhteismetsä

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inarin yhteismetsän hoitokunta on päättänyt  kokouksessaan 10.9.2019 aloittaa tonttien vuokrauksen vesistöjen rannoilta:
Kuppisojan varrelta,Pikku Kuppisjärven,Iso Kuppisjärven,Laiha Haukijärven,Iso Kuivajärven,Pieni Kuivajärven ja Taimenlanton ranta-alueelta.
Vuokra 600 €- 1200 €/vuosi.
 
Vuokralainen ja tontin ostaja on oikeutettu metsästämään pienriistaa yhteismetsän alueella hoitokunnan tekemien päätösten mukaisesti kaudella 1.8.2020- 31.7.2021, hinta 25 €/vrk
 
Tiedustelut : Vesa Väisänen 040 582 3916 tai sähköpostitse :  inarin_yhteismetsa@co.inet.fi
 
 
 
 
 
 Metsästäjät !

 
 
Yhteismetsän hoitokunta on kokouksessaan 3.7.2020 päättänyt:
Metsästyslupia myydään osakkaille hintaan 25 €/hlö/metsästyskausi,ulkopuolisille 50 €/vrk !
 
Hoitokunta on kokouksessaan 3.7.2020 päättänyt,että Inarin yhteismetsän tonttien ostajille ja vuokraajille metsästyskaudella 1.8.2020-31.7.2021 hinta on 25 €/vrk ! ( oikeutta voi käyttää 1 henkilö !)
 
- Saaliskiintiö 1 metso tai teeri/kausi tai vaihtoehtoisesti 2 riekkoa tai jänistä tai vesilintua/kausi.
Yhteismetsä ei vastaa mistään metsästyksen yhteydessä tapahtuneista tai aiheutuneista vahingoista.
 
Huom !
Ulkopuolisilla metsästysoikeus koskee ainoastaan pienriistaa ! 
 
 Metsästysluvan voi maksaa suoraan yhteismetsän tilille: IBAN FI77 5641 4210 0005 23. Mainitse lisätietona viestikenttään osakastilasi nimi ja rekisterinumero.
Ulkopuolisen ilmoitettava viestikenttään metsästysaika,nimesi ja puhelinnumerosi !
SEO-huoltamolta luvan ostettaessa peritään 10 € kirjoituspalkkio.
 
 
 
 
 
 
 
Kämpän vuokraajat:
 
 
 
KARHUPIRTIN VUOKRAUS TAPAHTUU SÄHKÖPOSTITSE:
 
info@ivalorivercamping.com
 
ENÄÄ EI VOI TEHDÄ PUHELINVARAUKSIA !!
 
 
 
 
Hoitokunta on päättänyt kokouksessaan 27.11.2018 nostaa karhupirtin  vuokraa !
- uusi osakkaalta perittävä vuokra on 120 €/vrk 1.1.2019 alkaen
 
 

                                                                    

 

INARIN YHTEISMETSÄ ON LAITTANUT VIREILLE KAAVAMUUTOKSEN,MUUTOKSESSA RAKENNUSOIKEUKSIA KASVATETAAN NYKYISESTÄ:
- rakennusoikeus  tulee olemaan 250 m2 kaikille muille tonteille, paitsi Rahajärven kaidassa sijaitseville kortteleille 19-25 rakennusoikeus tulee olemaan 200 m2.
 
KAAVAMUUTOS HYVÄKSYTTY 21.2.2019 INARIN KUNNAN VALTUUSTOSSA

 
RAHAJÄRVEN KAAVA-ALUEEN TONTTEJA ON TARJOLLA  !
 
 - KAAVA-ALUEELTA ON MYYTY SEURAAVAT TONTIT: KORTTELI 1,TONTTI NRO 2,KORTTELI 3,TONTIT NRO. 1,2 JA 3,KORTTELI 4,TONTTI NRO:T 1 ja 3,KORTTELI 5,TONTTI 2,KORTTELI 14,TONTIT NRO 1 JA 2,kortteli 15,TONTIT NRO 1 JA 2,KORTTELI 18 JA KORTTELIT 21,22,24 JA 25
LISÄKSI ON VUOKRATTU KORTTELI 1,TONTTI 1, KORTTELI 4,TONTTI NRO. 2 ,KORTTELI 7,TONTTI NRO 3,KORTTELIT 8 JA 9 TONTIT NRO.1-4 JA KORTTELI 23
 VAPAANA OVAT KORTTELIT 5,TONTTI 1,KORTTELIT 6,TONTTI 1 ,KORTTELI 7,TONTIT 1 JA 2,KORTTELI 12,TONTIT 1,2 JA 3 SEKÄ KORTTELIT 19 JA 20


 
  

Karhupirtin vuokrahinnat kts. kohta "vuokramökki".


 

Rahajärven ranta-asemakaava on nähtävillä  Inarin kunnan internet-sivuilla

https://www.inari.fi/media/tek.-os.-kaavoitus/ranta-asemakaavat/rahajarvi/rahajmuutosmra27.pdf

Kaava on hyväksytty Inarin kunnanhallituksessa 18.2.-13  ja kunnanvaltuustossa 28.2.-13.

 
kaavamuutos,jossa kasvatettiin rakennusoikeuksia on hyväksytty 21.2.2019 kunnanvaltuustossa


 
HUOM !
Päätös Korkeimmasta Hallinto-oikeudesta tullut 11.11. 2015
 
KHO POISTI UKONJÄRVEN RANTAMAIDEN RAKENNUSPAIKAT ( 20 KPL ),MUUTOIN KAAVA ON VAHVISTETTU
 


  Mobiili